มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP) รุ่นที่ 2

27 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำหลักสูตร The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP) หรือ หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและผู้นำองค์กรขึ้นสู่ระดับสูงสุดของการเป็นผู้นำ คือการเป็นผู้นำที่สามารถครองใจคนด้วยผลงาน ความเชื่อมั่น มีคุณธรรม สร้างผู้นำรุ่นต่อรุ่นให้องค์กรสามารถเติบโตพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามภารกิจขององค์กรและบทบาทในสังคม จนกลายเป็นตำนานที่ผู้คนกล่าวขานถึง ประกอบไปด้วย 6 Modules หลักในการเรียนรู้ ที่ออกแบบเนื้อหาเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นสุดยอดผู้นำที่เป็นตำนาน เป็นผู้บริหารระดับแนวหน้าของประเทศ พร้อมด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้นำระดับสูงระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตร The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP) รุ่นที่ 2 มีกำหนดจัดการอบรมทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00-17.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ เชนเตอร์พอยต์ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ (Grande Centre Point Surawong Bangkok)

กรอกใบสมัครเข้าอบรม  Click<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด