การอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ 73

31 พ.ค. 2567
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ 73
(เรียนเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ภาคทฤษฎี วันที่ 8 - 9,15 - 16,22 - 23 มิ.ย.67
ภาคปฏิบัติ วันที่ 29 - 30 มิ.ย.67

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9204
ภาควิชาวิศกรรมโยธา (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท **พิเศษเมื่อชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ชำระเพียงท่านละ 17,500 บาท
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี “สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” เลขที่ 069-2-22806-7

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://fpei.ku.ac.th<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด