ACT ON TOUR โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี

24 มิ.ย. 2567
คณะทำงานโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ภาคตะวันออก ได้จัดงาน ACT ON TOUR โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สภาสถาปนิกได้พบปะกับสมาชิกในจังหวัดชลบุรีและใกล้คียง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แก่นักศึกษา สถาปนิก และผู้ประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ พบกับกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน อาทิ การประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรม "ACT Thesis Award 2024" ทั้ง 4 สาขา การแสดงผลงานของสถาปนิกภูมิภาคและเทคโนโลยีก่อสร้างจากผู้ประกอบการ

วิทยากรบรรยาย

  • คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก บรรยายเรื่อง "กฎหมายต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง"
  • กรรมการสภาสถาปนิกและกรรมการจรรยาบรรณ บรรยายเรื่อง "ประกอบวิชาชีพอย่างไรไม่ให้ติดคุก"
  • ผู้แทนจากบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) บรรยายเรื่อง "การขยายเมืองใหม่"

พบกับงานงาน ACT ON TOUR ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00-21.00 น. 
ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมสัมมนาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย  คลิกลงทะเบียน<< ดูทั้งหมด >>