สถาปนิกอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของตัวอาคารและระบบไฟฟ้าในสวนหลวง ร.9

10 ต.ค. 2562เมื่อวันที่ 5 ต.ค.62 นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์ อนุกรรมการสถาปนิกอาสาในฐานะผู้แทนสภาสถาปนิกพร้อมด้วยนายวีระ ถนอมศักดิ์ กรรมการสภาสถาปนิก เข้าร่วมกิจกรรมกับกฟผ.และมูลนิธิช่างไทยฯตรวจสอบสภาพแวดล้อมของตัวอาคารและระบบไฟฟ้าภายในสวนหลวง ร.9 << ดูทั้งหมด>>

RECENT POSTS

ดูทั้งหมด