หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (EXACT 6)

25 ม.ค. 2567
 • โครงการอบรม
 • ตารางอบรม
 • กำหนดการ
 • ใบสมัครอบรม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   

  สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  • นางวารุณี พรเจริญสุข
   โทร. 02-318-2112 ต่อ 133, 095-592-5746
  • นางสาวณัฏฐณิชชา สถิตย์สิริพร
   โทร. 02-318-2112 ต่อ 134, 094-635-6424
  • นายจุติบดี จันทรางศุ
   โทร. 02-318-2112 ต่อ 135, 098-959-6952


<< ดูทั้งหมด >>