อาคารสภาสถาปนิก ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จากกรมควบคุมมลพิษ

09 ต.ค. 2563
อาคารสภาสถาปนิก ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จากกรมควบคุมมลพิษ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ ประธานคณะทำงานโครงการอาคารต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” เกณฑ์การประเมินระดับทอง โดยมีคุณยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ
โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เพื่อให้หน่วยงานราชการตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสีย การประหยัดน้ำ และการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีเกณฑ์การประเมินระบบการจัดการน้ำเสียในอาคาร 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 197 หน่วยงาน
ติดตามข่าวสารวิชาชีพและการให้บริการจากสภาสถาปนิก ได้ที่ Facebook 

สภาสถาปนิก Architect Council of Thailand

 และเว็บไซต์ www.act.or.th 

 << ดูทั้งหมด>>