ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการประกวดจัดทำแบบขั้นรายละเอียดเพื่อใช้ก่อสร้างส่วนงาน ภูมิสถาปัตยกรรม From Design To Construction Drawing (Landscape) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงาน ACT FORUM’20 Design+Built ในวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

06 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด ประกาศสภาสถาปนิก From Design To Construction Drawing ( Landscape)

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดการประกวด From Design To Construction Drawing ( Landscape)

ดาวโหลด ใบสมัคร From Design To Construction Drawing ( Landscape)

ตามที่สภาสถาปนิกได้จัดโครงการจัดทำเบบขั้นรายละเอียดเพื่อใช้ก่อสร้าง ( From Design To Construction Drawing ( Landscape) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงาน ACT FORUM’20 Design+Built
ในวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน วิชาชีพการออกแบบและก่อสร้างของงานสถาปัตยกรรมควบคุม 4 สาขา ได้แก่ งานสถาปัตยกรรมหลัก งานสถาปัตยกรรมผังเมือง งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในการให้ความรู้แก่สมาชิกสภาสถาปนิก และผู้เกี่ยวข้องในวงการออกแบบและก่อสร้าง ในการจัดทำแบบขั้นรายละเอียด เพื่อใช้ก่อสร้างในส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม ให้มีมาตรฐานที่ดีในระดับสากลและสอดคล้องกับกิจกรรมของงาน ACT FORUM’20 Design+Built โดยมีรายละเอียดการจัดประกวดแข่งขันดังนี้

                        1 ประกาศเชิญชวนผู้เข้าร่วมประกวดพร้อมรายละเอียดเบื้องต้น วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 และส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

                        2 กำหนดส่งผลงาน ภายในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ อาคารสภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าประกวดต้องนำส่งเอกสารตามข้อกำหนด แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อลงบันทึกรับแบบประกวดดังกล่าว

                        3 คณะกรรมการตัดสินผู้เข้าประกวดแบบนำเสนอผลงานภายในงาน ACT FORUM’20 Design+Built) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายจุติบดี จันทรางศุ โทร 086-731-8824<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

.
04 มิ.ย. 2564
.
21 พ.ค. 2564
.
21 พ.ค. 2564
.
03 พ.ค. 2564
ดูทั้งหมด