สภาสถาปนิกร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ได้จัดทำสัญญาออกเเบบมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของสถาปนิกและบุคคลทั่วไป จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าฟังการสัมมนา หัวข้อ สัญญาจ้างออกเเบบมาตรฐาน ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00นใ ชั้น 17 อาคารใบหยก 2

05 พ.ย. 2563
สภาสถาปนิกร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ได้จัดทำสัญญาออกเเบบมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของสถาปนิกและบุคคลทั่วไป จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าฟังการสัมมนา หัวข้อ สัญญาจ้างออกเเบบมาตรฐาน ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00นใ ชั้น 17 อาคารใบหยก 2
<< ดูทั้งหมด>>