สภาสถาปนิกขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร

12 ต.ค. 2566
สภาสถาปนิกขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2565-2568 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น "บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566"
ซึ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566<< ดูทั้งหมด >>