สภาสถาปนิกร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 ครบรอบ 19 ปี

24 ต.ค. 2566
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 สภาสถาปนิก โดยหัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก เป็นผู้แทนเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 ครบรอบ 19 ปี ณ ห้องอบรมชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 อโศก กรุงเทพฯ<< ดูทั้งหมด >>