สภาสถาปนิกร่วมแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

28 พ.ย. 2566
      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สภาสถาปนิก โดยคุณประภากร วทานยกุล พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาปนิก เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศกร กรุงเทพฯ

 << ดูทั้งหมด >>