พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี

07 ก.พ. 2567
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สภาสถาปนิกได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก โดยมีคุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก พร้อมด้วยอดีตนายกสภาสถาปนิก กรรมการสภาสถาปนิก คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกร่วมในพิธี

ในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะกรรมการสภาสถาปนิก คณะกรรมการจรรยาบรรณ และแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ในการนี้ สภาสถาปนิกขอขอบพระคุณอดีตนายกสภาสถาปนิก คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีในวาระดังกล่าว<< ดูทั้งหมด >>