พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานและเลขาธิการสภาสถาปนิกเอเปค วาระปี 2024–2025

02 เม.ย. 2567
วันที่ 26 มีนาคม 2567 คุณประกิต พนานุรัตน์ เลขาธิการสภาสถาปนิก และคุณศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ กรรมการสภาสถาปนิก เป็นตัวแทนสภาสถาปนิกเข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธานและเลขาธิการสภาสถาปนิกเอเปค (APEC Architect Central Council Chairmanship and Secretariat) วาระปี 2024-2025 ให้แก่สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคุณ Cho In Souk ประธานสถาปนิกเอเปคประจำประเทศเกาหลีใต้ให้การต้อนรับ

สภาสถาปนิกได้ใช้โอกาสนี้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตลอดจนส่งมอบภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้สาธารรัฐเกาหลี เพื่อให้เป็นไปตาม APEC Architect Framework ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมของทุกประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 14 เขตเศรษฐกิจ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป<< ดูทั้งหมด >>