งานสัมมนา ACT TALK 2024 “Breaking the Boundary - ฉีกกรอบสถาปัตย์”

04 เม.ย. 2567
วันที่ 31 มีนาคม 2567 สภาสถาปนิกร่วมกับ art4d ได้จัดงานสัมมนา ACT TALK 2024 ในหัวข้อ “Breaking the Boundary - ฉีกกรอบสถาปัตย์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบอน วีรภัฎ โชคดีทวีอนันต์ (Studio Tofu) คุณแชมป์ เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ (Dsign Something) คุณปิ๊ก ประภาศรี คุณะกฤดาธิการ (SCB 10X) คุณแก็ป พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล (Karmartsclub) เป็นวิทยากรมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ พูดคุย สะท้อนความคิดสร้างสรรค์สู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่อยู่นอกกรอบสถาปัตย์ พร้อมทั้งแนวทางการนำศาสตร์ของวิชาสถาปัตยกรรมมาประยุกต์ใช้ในสายอาชีพอื่น ดำเนินรายการโดย คุณแก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล (Gapthanavate)

คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก คุณสิงห์ชัย ทุ่งทอง กรรมการสภาสถาปนิก และ ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ประชาสัมพันธ์สภาสถาปนิก ร่วมรับฟังการสัมมนา โดยสถาปนิกและผู้ที่เข้าสัมมนาต่างได้รับฟังแนวคิด ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และแนวทางการนำความรู้ทางสถาปัตยกรรมมาต่อยอดในการสร้างสรรค์งานด้านอื่น ๆ

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา  Click

 << ดูทั้งหมด >>