สภาสถาปนิกร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส ครบรอบ 22 ปี สัตวแพทยสภา

18 เม.ย. 2567
วันที่ 18 เมษายน 2567 คุณชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนสภาสถาปนิกร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสัตวแพทยสภาครบรอบ 22 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สภาสถาปนิกขอแสดงความยินดีกับสัตวแพทยสภา ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการประกอบวิชาชีพให้เกิดมาตรฐานที่ดี และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน<< ดูทั้งหมด >>