นายกสภาสถาปนิก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "Archinity" สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

30 พ.ค. 2567
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการเป็นประธานพิธีเปิดครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8 ในชื่อ "Archinity" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดและทักษะในการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคต<< ดูทั้งหมด >>