สภาสถาปนิกร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม

26 มิ.ย. 2567
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สภาสถาปนิก โดยคุณนิธินันท์ บัวขาว หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก เป็นผู้แทนเข้าร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม ณ สภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สภาสถาปนิกขอแสดงความยินดีกับสภาเภสัชกรรม ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนการประกอบวิชาชีพให้เกิดมาตรฐานที่ดีและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน<< ดูทั้งหมด >>