งานสัมมนา ACT TALK 2024 “ACT TALK Series 001: Archipreneurs: ผู้ประกอบการ Tect”

04 ก.ค. 2567
วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สภาสถาปนิกร่วมกับ art4d ได้จัดงานสัมมนา ACT TALK 2024 ในหัวข้อ ACT TALK Series 001: Archipreneurs: ผู้ประกอบการ Tect’ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสถาปนิก 49 จำกัด คุณอภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ ผู้บริหารบริษัท Stu/D/O Architects พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญกฎหมายนำโดย คุณกัมพล กิตติพงษ์วัฒนา ประธานชมรมนักกฏหมายก่อสร้าง และอาจารย์ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ที่ปรึกษาชมรม ที่มาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อกฎหมายสำหรับการทำสัญญาว่าจ้างสถาปนิก ดำเนินรายการโดย คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร เจ้าของ ativich/studio


งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษา สมาชิก ผู้ประการทางด้านสถาปัตยกรรม ที่มาร่วมรับฟังประสบการณ์ การบริหารจัดการบริษัท ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับงานออกแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคต

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา  Click<< ดูทั้งหมด >>