ACT x GHB : Life Begins with GHB

29 ส.ค. 2562การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสภาสถาปนิก และธนาคารอาคารสงเคราะห์

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสภาสถาปนิก และธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สภาสถาปนิกได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ ‘Life Begins with GHB’ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสภาฯ ได้มีที่อยู่อาศัย และมีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว

“การลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้ สภาสถาปนิกเล็งเห็นแล้วว่าเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย โดยทาง ธอส. จะได้ขยายฐานลูกค้าให้แก่ธนาคาร ขณะเดียวกันทางสภาฯ จะสามารถเพิ่มสวัสดิการเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกของสภาฯ” พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก ในฐานะผู้มีอำนาจลงนาม กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนของโครงการ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวถึงการร่วมมือกันภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ครั้งนี้ว่า “สมาชิกสภาสถาปนิกจะได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เช่น การผ่อนปรนดอกเบี้ย การจัดทำสินเชื่อบ้านในอัตราพิเศษ รวมไปถึงการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม และทาง ธอส. ก็มีโครงการเสริม เช่น เงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ เพื่อสร้างฐานในการออมให้กับสมาชิกสภาฯ ไว้ให้บริการด้วยเช่นกัน” และย้ำถึงการขยายฐานลูกค้าที่ พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ กล่าวถึงว่าเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างบ้าน ที่ต้องมีความร่วมมือกับสถาปนิกอยู่แล้ว การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการขยายธุรกิจของธนาคารเข้ามาในภาคอุตสาหกรรมนี้ให้มากขึ้นอีกทางด้วย

สมาชิกสภาสถาปนิกสามารถแจ้งความประสงค์การขอรับสิทธิ์ได้ ผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา โดยแสดงบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนในการรับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการ Life Begins with GHB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและสิทธิประโยชน์ สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง http://bit.ly/ACTxGHB-LifeBeginsWithGHB<< ดูทั้งหมด >>