หลักสูตร รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT 1 (Executive Architect Council Training #1)

23 ธ.ค. 2562หลักสูตร รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT 1 (Executive Architect Council Training #1)

หลักสูตร รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT 1 (Executive Architect Council Training #1) เป็นหลักสูตรให้ความรู้แก่ผู้นำองค์กรในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรฐานการทำงานของสถาปนิกทุกสาขา เข้าใจคุณค่าของสถาปัตยกรรมผ่านการศึกษาดูงาน ไปจนถึงมีความเข้าใจต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนในโครงการ

สำหรับหลักสูตร EXACT รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมการศึกษาดูงานที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านไปด้วยดี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ไปสัมผัส อาทิ Grand Mosque สุเหร่าประจำเมืองของท่านชีคผู้ก่อตั้งประเทศ อาคาร Burj Khalifa อาคารสูงถึง 160 ชั้น ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก และโครงการ The Palm Island by Nakheel เมกะโปรเจ็คต์ซึ่งเป็นการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม ที่ถูกใช้งานเป็น ที่พักอาศัย โรงแรม ร้านค้าอาหาร ไปจนถึงอาคารสำนักงานต่างๆ

โดยในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดงานเสวนาสรุปผลการดำเนินหลักสูตร EXACT ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่าน ที่อาคารสภาสถาปนิก ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร EXACT รุ่นถัดไปได้ในเร็วๆ นี้ทางข่าวประชาสัมพันธ์สภาสถาปนิก<< ดูทั้งหมด >>