กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เข้าพบนายกสภาสถาปนิกและเลขาธิการ

12 ก.ค. 2565
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายประกอบ เอี่ยมสะอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐาน เข้าพบนายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก พร้อมด้วยเลขาธิการ ผู้แทนสภาสถาปนิก และเจ้าหน้าที่ เพื่อขอให้ทางสภาสถาปนิกร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)<< ดูทั้งหมด >>