พิธีรับมอบตำแหน่งประธานและเลขาธิการสภาสถาปนิกเอเปค วาระปี 2022–2024

05 ส.ค. 2565
พิธีรับมอบตำแหน่งประธานและเลขาธิการสภาสถาปนิกเอเปค (APEC Architect Central Council Chairmanship and Secretariat) วาระปี 2022–2024

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 สภาสถาปนิกได้เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งการเป็นประธานและเลขาธิการสภาสถาปนิกเอเปค หรือ APEC Architect Central Council Chairmanship and Secretariat ต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยสภาสถาปนิกได้ใช้โอกาสนี้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตลอดจนรับมอบภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในการรับช่วงต่อการเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม APEC Architect Framework ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

 


<< ดูทั้งหมด >>