สภาสถาปนิกร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจ มารดาของนางดวงขวัญ จารุดุล

17 ส.ค. 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 3 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ สภาสถาปนิก นำโดย นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก และกรรมการสภาสถาปนิก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ทองทวี ฉายางาม มารดาของนางดวงขวัญ จารุดุล กรรมการสภาสถาปนิก/นายทะเบียน
สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-16 สิงหาคม และพิธีฌาปนกิจวันที่ 17 สิงหาคม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามฯ เวลา 17.00 น.<< ดูทั้งหมด >>