นายกสภาสถาปนิกร่วมสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ดร.กฤษณ์ วสีนนท์

21 ก.ย. 2565
วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก ร่วมสวดพระอภิธรรม ดร.เฉลิมชัย  วสีนนท์ อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต บิดาของ ดร.กฤษณ์  วสีนนท์ ที่ปรึกษากฎหมายสภาสถาปนิก วาระปี 2565-2568
สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-25 กันยายน เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

 


<< ดูทั้งหมด >>