สภาสถาปนิกร่วมแสดงความยินดีกับสภาวิศวกร เนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการสภาวิศวกรหลังใหม่

21 ก.ย. 2565
สภาสถาปนิก นำโดย นายประภากร  วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก พร้อมด้วยอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับสภาวิศวกรเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการสภาวิศวกรหลังใหม่ โดยมี รศ. ดร.ปิยะบุตร  วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและนำชมอาคาร

 


<< ดูทั้งหมด >>