สภาสถาปนิกร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 23 ปี

29 พ.ย. 2565
นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ เหรัญญิกสภาสถาปนิก และนายสิงห์ชัย ทุ่งทอง กรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้แทนสภาสถาปนิกร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 23 ปี ณ อาคารที่ทำการสภาวิศกร ชั้น 7 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565<< ดูทั้งหมด >>