แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ธ.ค. 2565
จังหวัดสิงห์บุรี โดย แขวงทางหลวงสิงห์บุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในโครงการดังต่อไปนี้

1. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอนชัณสูตร-ท่าช้าง ระหว่าง กม.45+900-กม.46+900 ปริมาณงาน 1 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยววัดพระนอนสีห์วรวิหาร สาย 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอนบุ้งกี๋-ท่าศาล ระหว่าง กม.2+300-กม.4+100 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

3. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยววัดพิกุลทอง วัดไชโยวรวิหาร และเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.75+900-กม.76+900 ปริมาณงาน 1 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามไฟล์แนบ << ดูทั้งหมด >>