นายกสภาสถาปนิก ร่วมเวทีเสวนา "กิโยตินกฎระเบียบ เพิ่มโปร่งใสใบอนุญาตก่อสร้าง กทม."

26 ม.ค. 2566
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. คุณประภากร  วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก ได้ร่วมเวทีเสวนา "กิโยตินกฎระเบียบ เพิ่มโปร่งใสใบอนุญาตก่อสร้าง กทม." ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ
 
ในแต่ละปี กรุงเทพมหานครได้พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารจำนวนอย่างน้อย 100,000 รายต่อปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น หอพัก อพาร์ตเมนต์ ไปจนถึงผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ไปจนถึงการปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งกระบวนการขอใบอนุญาตยังคงมีความล่าช้าและมีช่องโหว่ที่เสี่ยงต่อการเกิดทุจริตอยู่มาก
 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดงานเสวนาสาธารณะ "กิโยตินกฎระเบียบ เพิ่มโปร่งใสใบอนุญาตก่อสร้าง กทม." ขึ้น เพื่อร่วมรับฟังผลการศึกษาและการเสวนาที่มีข้อเสนอ เพื่อให้มีการทบทวนปรับลดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย "โครงการกิโยตินกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร (Regulatory Guillotine of Construction Permits in Bangkok)" โดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI และคณะผู้วิจัย TDRI
 
งานเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ร่วมเสวนาในหัวข้อ "กิโยตินกฎระเบียบการอนุญาตก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร"
  1. ดร.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  2. คุณอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
  3. คุณสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
  4. คุณประภากร  วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก
  5. คุณเสถียร  สุภัทรจำเนียร นายกสมาคมการค้าอพาร์ตเมนต์ และห้องเช่าไทย
  6. ดร.มานะ  นิมิตรมงคล องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
สารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live https://fb.me/e/5fe85SclU 
เอกสารประกอบการสัมมนา คลิก
 
 


<< ดูทั้งหมด >>