พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 23 ปี

07 ก.พ. 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 สภาสถาปนิกได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 23 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก โดยมีนายกสภาสถาปนิก กรรมการสภาสถาปนิก แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะกรรมการสภาสถาปนิกและแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ในการนี้ สภาสถาปนิกขอขอบพระคุณอดีตนายกสภาสถาปนิก คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีในวาระดังกล่าว

ภาพบรรยากาศงานทำบุญ click

 << ดูทั้งหมด >>