งานแถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก'66 ครั้งที่ 2 และเสวนาในหัวข้อ "Cultural Sustainability"

28 มี.ค. 2566
       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ชั้น 2 หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “งานสถาปนิก’66” งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 35 พร้อมเสวนาในหัวข้อ "Cultural Sustainability" โดยมีคณะผู้บริหารและประธานจัดงานจากสมาคมต่าง ๆ ร่วมพูดคุยถึงภาพรวมการจัดงานและร่วมเสวนา ดังนี้

 1. คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ ประธานจัดงาน จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
 3. คุณเมษา นพคุณ กรรมการ (วิชาชีพ) จากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
 4. คุณมังกร ชัยเจริญไมตรี ประธานจัดงานร่วม จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
 5. ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ ประธานจัดงานร่วม จากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
 6. คุณกรกช คุณาลังการ ประธานจัดงานร่วม จากสภาสถาปนิก
 7. คุณศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

       

       คุณปุยฝ้าย เผยว่า งานสถาปนิก’66 จะเป็นเวทีสื่อกลางสำหรับผู้คนที่จะมารวมตัวกันเพื่อพูดคุย ตั้งคำถาม ช่วยกันหาคำตอบ และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือวิธีการทำงานเพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตำถาด : Time of Togetherness” เพื่อแสดงถึงการผสมผสานกันของวิชาชีพสถาปัตยกรรมทุกแขนง รวมถึงทุกสาขาอาชีพที่ทำงานร่วมกัน และนับเป็นครั้งแรกที่มีประธานจัดงาน 5 ท่านจาก 5 องค์กรวิชาชีพ และยังเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญของวิชาชีพทั้ง 4 สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะต่อการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อภารกิจสำคัญในการสร้างสังคมและโลกที่ยั่งยืนกว่าเดิม เปรียบเสมือน ‘ตำ’ ที่เลือกเครื่องปรุง วัตถุดิบ คลุกเคล้าให้รสชาติถูกปากคนรับประทาน ซึ่งคนรับประทานก็คือโลกและสังคมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความท้าทายของยุคสมัย
       สำหรับไฮไลต์ภายในงานครั้งนี้คือ Human Library หรือห้องสมุดมนุษย์ ที่ผู้ร่วมงานสามารถรับรู้เรื่องราวในหนังสือผ่านการฟังและพูดคุยกับนักเขียนตัวจริง พบกับเหล่าหนังสือมนุษย์หลากหลายหมวดหมู่ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง ประสบการณ์จริง อาทิ อมตะ หลูไพบูลย์, บูม ธริศร, จูน เซคิโน, ป้าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม และอีกมากมายตลอด 6 วัน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ All Member : Design Showcase ที่จัดแสดงผลงานการออกแบบของเหล่าสถาปนิกและนักออกแบบของทั้ง 4 สมาคมวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม

       คุณเมษา กล่าวว่า ทางสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ได้นำพื้นที่จัดแสดง TIDA Salone Designer Showcase ที่เคยจัดขึ้นภายในงานสถาปนิกเมื่อหลายปีก่อนกลับมาจัดอีกครั้ง โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างดีไซเนอร์กับซัพพลายเออร์วัสดุ ผู้รับเหมา และจัดสร้างห้องต่าง ๆ ขึ้นมา โดยครั้งนี้จะเป็นการ collaboration กันระหว่างดีไซเนอร์ชั้นนำ, BCG Hero Product, sustainable material และ contractor อีกทั้งยังมีการมอบรางวัล TIDA Thesis Awards ประกวดผลงานธีสิสของนิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งจัดแสดงผลงาน TIDA Awards สำหรับสถาปนิกมืออาชีพอีกด้วย และสำหรับบุคคลทั่วไปทาง TIDA ได้เตรียมกิจกรรม TIDA Talk ภายในโซน TIDA SOCIETY ให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานการออกแบบภายใน มุมมองหรือวิธีดำเนินการที่น่าสนใจ และยังมีสัมมนาทางวิชาการสำหรับนักออกแบบในทุกประเภทงานอีกด้วย นอกจากนี้ทาง TIDA ยังให้จัดเตรียมพื้นที่พักผ่อนและอาหารว่างไว้บริการ พร้อมโซนจำหน่ายของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน

       คุณมังกร กล่าวว่า ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นสาขาวิชาหนึ่งของสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภายนอกอาคาร ซึ่งนอกเหนือจากการจัดพื้นที่ธรรมชาติรอบ ๆ อาคารแล้ว ยังมีมิติอื่นที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของทุกคน โดยภายในพื้นที่จัดแสดงของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) เป็นการโชว์เคสที่สำคัญทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของเมืองไทยและภูมิภาค ซึ่งจะทำให้เห็นภาพและเข้าใจงานภูมิสถาปนิกมากยิ่งขึ้น และได้จัดพื้นที่ TALA CLASSROOM เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานพูดคุย นั่งเล่น นั่งฟัง ในรูปแบบอารีน่า เพื่อให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เป็นทางการมากนัก โดยจะพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิสถาปนิก เช่น Chef อาหารกับภูมิสถาปนิก, Certified Arborist, ความรู้พื้นฐานและความสำคัญของดินกับงานภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมายสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น การสนทนาเกษตรกรกับภูมิสถาปนิก และการถ่ายภาพในงานภูมิทัศน์จากช่างภาพมืออาชีพ

       ผศ.คมกริช กล่าวถึงการจัดกิจกรรมของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) ว่า ทาง TUDA ได้จัดพื้นที่แสดงผลงานที่เน้นเรื่องของการพัฒนาเมือง ทั้งในแง่ปัญหาและโอกาสในการแก้ไขพัฒนาให้มีความชัดเจนขึ้น เช่น ปัญหาน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงโอกาสการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ได้แก่ TUDA ZEB (แซบ) ที่รวบรวมผลงานธีสิสและผลงานออกแบบ รวมถึงการศึกษาวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ, TUDA x Muang (เมือง) จัดแสดงผลงานแบบเมืองที่ TUDA ร่วมเป็นเจ้าภาพ เช่น การประกวดเมืองพัทยา, TUDA X Mhu (หมู่) หรือ TUDA and Friends จัดแสดงผลงานของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบและพัฒนาเมือง, TUDA Khak (คัก) จัดแสดงผลงานการออกแบบเมืองของสมาชิก TUDA และโซน TUDA Muan (ม่วน) พื้นที่สำหรับพักผ่อนและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

       คุณกชกร เผยว่า งานสถาปนิกปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานตลอดจนกิจกรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ “ตำถาด : Time of Togetherness” โดยสภาสถาปนิกในฐานะ “ถาด” ที่รวบรวมสถาปนิกทุกสาขาเอาไว้ จึงมุ่งเน้นการทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวของคนในแวดวงสถาปนิกและการออกแบบ สำหรับกิจกรรมที่สภาสถาปนิกจัดภายในงานคือ ACT Forum’23 งานประชุมสัมมนานานาชาติทางสถาปัตยกรรม ซึ่งในปีนี้จะจัดพิเศษกว่าครั้งก่อน ๆ โดยได้เชิญเหล่านักออกแบบครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งสถาปนิก มัณฑนากร ภูมิสถาปนิก นักออกแบบผังเมือง ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Wong Mun Summ จาก WOHA (สิงคโปร์), Damian Thompson จาก LatStudios (ออสเตรเลีย), Jakob Dunkl จาก querkraft architects (ออสเตรีย) มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบ เพื่อสร้างมุมมองแนวคิดและแนวทางการทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอื่น ๆ

       

       ด้านคุณศุภแมน ในฐานะออแกไนเซอร์จัดงาน กล่าวว่า งานสถาปนิก’66 ถือเป็นการกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบเหมือนก่อนช่วงโควิด-19 บนพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร โดยได้รวบรวมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการออกแบบและก่อสร้างครบวงจร จากบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศไว้กว่า 800 บริษัท โดยมีสัดส่วนผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศมากกว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมาถึง 7 เท่า หรือคิดเป็น 21.33% อาทิ ประเทศออสเตรเลีย จีน ฟินแลนด์ ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่างานสถาปนิกเป็นเวทีจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
       โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 6 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานราว 325,000 ราย และสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มวัสดุก่อสร้างได้กว่า 22,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือสถานการณ์โควิด-19 มีทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้มีผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาร่วมงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางผู้จัดงานยังได้ทำความร่วมมือกับผู้จัดงานแสดงสินค้าด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไต้หวัน ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์งานไปยังกลุ่มพันธมิตรที่อยู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์และกิจกรรมในส่วนพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้งานในปีที่ผ่านมา ได้แก่

 1. Thematic Pavilion พื้นที่จัดแสดงรูปแบบพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักออกแบบและซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้มากกว่าที่คิด โดยมีทั้งหมด 4 พื้นที่ ได้แก่ VG & TOA ร่วมกับ Hypothesis, WOODDEN ร่วมกับ PAVA architects, EMPOWER STEEL ร่วมกับ ACa Architects และ THAIKOON STEEL & THAI PREMIUM PIPE ร่วมกับ Context Studio ซึ่งทั้ง 4 บูทนี้จะยกระดับการจัดงานในมิติของการสร้างสรรค์และงานดีไซน์ให้ทัดเทียมกับงานออกแบบในต่างประเทศ
 2. งานเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากผู้แสดงสินค้าภายในงาน
 3. BIMobject Live Thailand 2023 งานสัมมนาอัปเดตเทรนด์ด้าน Digital Construction ที่จะนำวงการก่อสร้างมุ่งสู่ Net Zero ด้วยเครื่องมือสุดล้ำจาก BIM และ AI พร้อมร่วมเจาะลึกกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง “สินธร วิลเลจ” โครงการต้นแบบ Mixed Use ของประเทศไทย ที่มีสถาปัตยกรรมล้ำสมัย พร้อมทั้งดำเนินโครงการภายใต้หลักเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 4. งานสถาปนิก x Lazada ครั้งแรกกับความร่วมมือกับแพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน์เจ้าใหญ่ของไทยอย่างแอปพลิเคชัน Lazada เพื่อมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่ผู้แสดงสินค้าภายในงานในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า พร้อมยกระดับและเชื่อมต่อผู้ประกอบการสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ควบคู่กับการจัดแสดงสินค้าภายในงาน

       นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีการเสวนาในหัวข้อ Cultural Sustainability การสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงงานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลงาน ผ่านมุมมองของทั้ง 5 องค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมไทยให้ก้าวไปอีกระดับ พร้อมทั้งสัมภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบและตัวแทนซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างที่จัดแสดงผลงานในโซน Thematic Pavilion ถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอีกด้วย

       พบกับความม่วน ความแซ่บ ความนัว ในงานสถาปนิก’66 (Architect Expo 2023) ในวันที่ 25-30 เม.ย. 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมพบกับกิจกรรม นิทรรศการ และผลงานไฮไลต์ของสมาคมวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพทั้ง 5 องค์กร ภายในงาน
ติดตามข่าวสารและข้อมูลงาน ACT Forum’23 ได้ที่ เว็บไซต์ www.actforum2023.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ACT Forum<< ดูทั้งหมด >>