การประชุมสภาสถาปนิกเอเปค ครั้งที่ 10 (The 10th APEC Architect Central Council Meeting)

03 พ.ค. 2566
       เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลสถาปนิกเอเปค (APEC Architect Monitoring Committee of Thailand) ร่วมเลี้ยงต้อนรับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่ร่วมการประชุมสภาสถาปนิกเอเปค ครั้งที่ 10 (The 10th APEC Architect Central Council Meeting) ณ โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2566

       ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นการประชุมสภาสถาปนิกเอเปค ครั้งที่ 10 ณ โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และระบบประชุมทางไกลจำนวน 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา บรูไน และอินโดนีเซีย โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม APEC Architect Framework ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมต่อไป

       กิจกรรมในวันที่ 29 เมษายน 2566 เป็นการนำผู้แทนเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานฝีมือช่าง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา และเข้าชมการจัดแสดงงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ภายในงานสถาปนิก’66 (Architect Expo 2023) ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

       สภาสถาปนิกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จของการประชุมสภาสถาปนิกเอเปคในครั้งนี้ จะเป็นการปูทางไปสู่การขับเคลื่อนวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการวางกรอบความร่วมมือกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อนส่งไม้ต่อให้ประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาสถาปนิกเอเปค ครั้งที่ 11 ต่อไป

 
     
     

 << ดูทั้งหมด >>