มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ร่วมกับ สภาสถาปนิก และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างในสวนราษฎร์ภิรมย์

23 พ.ค. 2566
มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง โดย วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา นายช่างอาสา และยุวช่างอาสา
ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
ณ สวนราษฎร์ภิรมย์ ซอยสุวินทวงศ์ 47
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 << ดูทั้งหมด >>