สภาสถาปนิก รับสมัครนิติกรอาวุโส และพนักงานขับรถและดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

17 พ.ย. 2566
สภาสถาปนิก ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งดังนี้

  1. ตำแหน่งนิติกรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
    - รายละเอียดประกาศรับสมัคร  Click
    - ใบสมัครงานสภาสถาปนิก       Download
  2. ตำแหน่งพนักงานขับรถและดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
    - รายละเอียดประกาศรับสมัคร  Click
    - ใบสมัครงานสภาสถาปนิก       Download

ผู้สนใจติดต่อสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.act.or.th ส่งมาที่ E-mail: architectcouncilth@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติและรูปถ่าย ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาสถาปนิก 
12 ถนนพระรามเก้า ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0 2318 2112 ต่อ 120, 124 หรือ 08 6395 0836, 09 1720 0486<< ดูทั้งหมด >>