สภาสถาปนิกร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2566 ครบรอบ 21 ปี

03 ต.ค. 2566
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 สภาสถาปนิก โดย ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากุล กรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้แทนเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2566 ครบรอบ 21 ปี ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ<< ดูทั้งหมด >>