EXACT 1 หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1

เกี่ยวกับหลักสูตร EXACT 1

เอกสารเกี่ยวกับการอบรม

ทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1

รวมภาพกิจกรรม

       

ติดต่อ

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายจัดการหลักสูตร 02 318 2112 ต่อ 160 โทรสาร 02 318 2131-2