หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1

เกี่ยวกับหลักสูตร EXACT 1

สภาสถาปนิกจัดทำหลักสูตรภายใต้ชื่อหลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT (Executive Architect Council Training ) เพื่อแนะนำให้ความรู้กับผู้นำองค์กรในภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ตระหนักและเข้าถึงวิชาชีพสถาปนิก  การปฏิบัติงานของสถาปนิก ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทำงานของสถาปนิก ตลอดจนงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า การใช้งานที่ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้ทราบถึงบทบาทที่แท้จริงของสถาปนิกทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจถึงกฎหมาย และพระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนพัฒนาโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1

รวมภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัด ระยอง

 

 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน อาคารมหิดลสิทธาคาร

 

 
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ประเทศดูไบ

 

 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเเละฟังบรรยายที่งาน ACT FORUM'19 ณ อิมเเพคเมืองทองธานี

ติดต่อ

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายจัดการหลักสูตร 02 318 2112 ต่อ 160 โทรสาร 02 318 2131-2