หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2

รวมภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเรียนการอบรม

 

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

 

การนำเสนองาน

 

 

ภาพวันจบการอบรม

 

 

ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง

 

 

ศึกษาดูงานจังหวัดสุโขทัย

 

 

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ