หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัคร

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม- 31ธันวาคม 2564

Download โครงการ EXACT 3 Update

Download กำหนดขั้นตอน และเวลา EXACT 3

Download ใบสมัคร EXACT 3 Update

CLICK เพื่อรับชมวีดีโอเเนะนำหลักสูตร รู้จักสถาปนิก EXACT 

 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

  • นางสาวสุทธิดา  สุนั่น

    โทร. 02-318-2112 ต่อ 122 , 092 516 1964

 

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : act.exact@gmail.com
หรือ สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศการเรียนการอบรม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยองและศูนย์เลิศพนานุรักษ์

ศึกษาดูงานจังหวัดสุโขทัย

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศดูไบ