หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

  • นางสาวณัฏฐณิชชา สถิตย์สิริพร     โทร. 02-318-2112 ต่อ 134 
  • นายจุติบดี จันทรางศุ                     โทร.  02-318-2112 ต่อ 173

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : act.exact@gmail.com
หรือ สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศการเรียนการอบรม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยองและศูนย์เลิศพนานุรักษ์

ศึกษาดูงานจังหวัดสุโขทัย

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศดูไบ

ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ

ศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี