ทำเนียบผู้เข้าร่วมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง" (EXACT)

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่ 1

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่ 2

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่ 3

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สําหรับผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่ 4