สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 24/11/2021


รายละเอียด

Architect - ปริญญาตรี /ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา สถาปัตยกรรม / 3D Graphic มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี - มีคุณสมบัติด้านการออกแบบ เขียนแบบ ทำภาพ 3D image และ นำเสนองานกับลูกค้า - มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ Office, AutoCAD , 3D, Sketch up,และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงเวลา และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน - มีความคิดสร้างสรรค์


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 24/11/2021 to 31/01/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

207 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 2 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ติดต่อ คุณฐาปนี แจ่มจรัส 0863106393