สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกและดราฟแมน

วันที่ 02/12/2021


รายละเอียด

วุฒิปริญญาตรี-โท สถาปัตยกรรมหลัก - มีประสบการณ์การในด้านการทำงาน 2-5 ปี -สามารถเคลียร์แบบหน้างานได้ มีความเข้าใจแบบ ใช้โปรแกรม Autocad / SketchUp ได้เป็นอย่างดี -ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 02/12/2021 to 31/01/2022


ข้อมูลบริษัท

A PLUS PERFECT HOME


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อและส่งผลงานมาได้ที่อีเมล aplusperfecthome@gmail.com