สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Design Architects

วันที่ 07/12/2021


รายละเอียด

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ มากกว่า สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีผลงานการออกแบบที่สวยงามโดดเด่น เฉพาะตัว การนำเสนองานที่สวยงาม - มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีความรู้และทักษะด้าน ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง - มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ ออกแบบ เขียนแบบ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี *หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่ t_narasri@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/12/2021 to 31/01/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท : อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ : 026367788 เบอร์แฟ็กซ์ : 026367979 Email : t_narasri@hotmail.com