สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 14/01/2022


รายละเอียด

คุณสมบัติพื้นฐาน - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2-5 ปี - มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา - สามารถคิดและแก้ปัญหาการออกแบบได้อย่างมีระบบ คุณสมบัติอื่นๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งานโปรแกรม Rhinoceros, Grasshopper, และ Lumion ได้ - มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารสูงที่อยู่อาศัย (โรงแรม คอนโด) - มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในการทำ Architecture Visualization


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 14/01/2022 to 28/02/2022


ข้อมูลบริษัท

อัลโก้ อาร์คิเท็ค


บุคคลที่ติดต่อ:

ส่งประวัติและผลงานการออกแบบ (PDF ไม่เกิน 15MB) และแจ้งเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ Info@algoarchitects.com