สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect/ BIM Architect (ด่วน)

วันที่ 15/01/2022


รายละเอียด

จำนวนที่ต้องการ: 2 ตำแหน่ง (พนักงานประจำ) สถานที่ทำงาน (จังหวัด): กรุงเทพมหานคร เงินเดือนที่ต้องการ: กรุณาระบุมาในจดหมายสมัคงานหรืออีเมล์ รายละเอียดบริษัทและผลงาน: สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.architects110.com/ คุณสมบัติที่ต้องการ มีดังนี้ - จบปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศารตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ทำงานทางด้านสถาปัตยกรรม, ทำแบบ Present, การเขียนแบบขออนุญาต, แบบขั้นพัฒนา และแบบก่อสร้างมาก่อน - มีความรู้ความสามารถและเข้าใจงานออกแบบสถาปัตยกรรม รวมถึงความรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฯ - มีความสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, SketchUP, Photoshop, MS-Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี - สามารถทำงานเป็นทีมได้, ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีและสามารถทนแรงกดดันได้ - มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบต่องาน, กระตือรือร้น, เรียนรู้งานและสิ่งใหม่ๆ, มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีความตรงต่อเวลา, ขยันทำงาน, ละเอียดรอบคอบ คุณสมบัติอื่นๆ ที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้โปรแกรม Revit, Navisworks, Lumion, Rhinoceros, Grasshopper (โดยเฉพาะ Revit จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีประสบการณ์ทำงานโครงการเกี่ยวกับโรงพยาบาล - มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สวัสดิการพนักงาน - ประกันสังคม - ลาพักร้อน 6 วัน/ปี สามารถเก็บสะสมได้ 2 ปี - ลากิจ ตามประกาศบริษัท - โบนัสตามผลประกอบการแต่ละปีของบริษัท - มีท่องเที่ยวประจำปี (แล้วแต่ผลประกอบการบริษัท) - ปัจจุบัน Work from home (จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมจากออฟฟิส) กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่งอีเมล์สมัครงาน/จดหมายสมัครงาน พร้อมทั้ง Resume, Portfolio (ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB) มาที่  info@architects110.com และ team2@architects110.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 15/01/2022 to 28/02/2022


ข้อมูลบริษัท

ARCHITECTS ONE HUNDRED AND TEN CO.,LTD. (บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด)


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท: 3388/70–71 20th Floor, Sirinrat Bldg., Rama IV Road, Klong Toey, Bangkok 10110, Thailand. T:+66 2367 5788 (10 Lines) F:+66 2367 5074 EMAIL : info@architects110.com และ team2@architects110.com