สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Junior Architect 2 ตำแหน่ง

วันที่ 17/01/2022


รายละเอียด

รายละเอียดงาน : - ทำงานเขียนแบบ, รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายจาก Project Architect มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี - มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีความรู้และทักษะด้าน ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะ ตรงต่อเวลา และสุขภาพแข็งแรง - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ มากกว่า สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ 0-2 ปี ยินดีรับน้องๆจบใหม่ เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 09.00-18.00 น. สถานที่ทำงาน : ซอยเจริญกรุง 63 ใกล้ BTS ตากสิน กทม. สนใจร่วมงาน ส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่ Pornchan1988@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/01/2022 to 30/04/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท แอล เอช ดี โฮมโซลูชั่น จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ: