สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Design

วันที่ 20/01/2022


รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดีไซน์ออกแบบตกแต่ง booth และ Exhibition Display ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมงานการผลิตและตกแต่ง ตามสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ 3.สามารถออกเช็คพื้นที่ ตรวจงานสถานที่ปฏิบัติงานจริง 4.สามารถใช้โปรแกรม Auto cad และ และ 3D Max ได้เป็นอย่างดี 5.มีความรู้เรื่องวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความสนใจในการออกแบบงาน งานตกแต่งภายใน - มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา - มีความสามารถและทักษะในการใช้โปรแกรม Auto Cad,Photoshop,Sketchup,3D Max และ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ - มี Passion รักในงานออกแบบ ทำงานได้หลากหลาย - มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ - สามารถทำงาน เป็นทีม และอดทนต่อความกดดันได้ - มีความสามารถด้าน ควบคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 20/01/2022 to 28/02/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอส ดี ดี เอส จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท เอส ดี ดี เอส จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Organizer ติดตั้งผลิต บูธ และ Display ให้กับ Luxury Brand มากมาย เช่น Chanel , Chirstien Dior ,Nespresso , FENDI, YSL