สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Architect

วันที่ 24/01/2022


รายละเอียด

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในไทยและต่างประเทศ 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบ มากกว่า 10 ปี 3. มีประสบการณ์การออกแบบอาคารขนาดใหญ่ (10,000 ตม.) 4. บุคลิกภาพมีความเป็นผู้นำ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 5. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 6. สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี 7. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Revit(BIM) / Auto Cad / SketchUp / Microsoft Office ได้ดี 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน 9. มีความสามารถในการสื่อสาร อธิบายงานและองค์ความรู้แก่ผู้อื่นได้ 10. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทางานได้ 11. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 24/01/2022 to 28/02/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-1620838 หรือส่งประวัติมาที่ hr@sv-arch.com