สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง junior architect

วันที่ 14/07/2022


รายละเอียด

j i j i รับสมัครสถาปนิกออกแบบ มีความ สนใจ หลงไหล ในสถาปัตยกรรม มีความคิดวิเคราะห์ สามารถพูดคุยได้อย่างมีเหตุผล ประสบการณ์ 0-3 ปี ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง รับผิดชอบ รู้ถูกผิด มีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบ เขียนแบบ มีความเป็นมนุษย์ อยู่ร่วมกันได้อย่างมนุษย์ พร้อมเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดการทำงาน ใช้โมเดลเป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบ ทำงานที่ศรีราชา ชลบุรี ตามวันเวลาปกติ home office ขนาดเล็ก ออกแบบอย่างลงลึก ผ่านแนวความคิดที่ชัดเจนและแข็งแรง ค่าตอบแทนเป็นไปตามตกลง ตามคุณสมบัติตามบุคคล website - jiji.works facebook.com/jijiarchitectoffice email - jiji.works@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 14/07/2022 to 13/07/2023


ข้อมูลบริษัท

jiji architect office


บุคคลที่ติดต่อ: