สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง junior architect

วันที่ 14/07/2022


รายละเอียด

j i j i รับสมัครสถาปนิกออกแบบ มีความ สนใจ หลงไหล ในสถาปัตยกรรม มีความคิดวิเคราะห์ สามารถพูดคุยได้อย่างมีเหตุผล ประสบการณ์ 0-3 ปี ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง รับผิดชอบ รู้ถูกผิด มีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบ เขียนแบบ มีความเป็นมนุษย์ อยู่ร่วมกันได้อย่างมนุษย์ พร้อมเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดการทำงาน ใช้โมเดลเป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบ ทำงานที่ศรีราชา ชลบุรี ตามวันเวลาปกติ home office ขนาดเล็ก ออกแบบอย่างลงลึก ผ่านแนวความคิดที่ชัดเจนและแข็งแรง ค่าตอบแทนเป็นไปตามตกลง ตามคุณสมบัติตามบุคคล website - jiji.works facebook.com/jijiarchitectoffice email - jiji.works@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 14/07/2022 to 13/07/2023


ข้อมูลบริษัท

jiji architect office


บุคคลที่ติดต่อ: