สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง SITE ENGINEER (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)

วันที่ 01/09/2022


รายละเอียด

- เพื่อควบคุมงานก่อสร้างอาคารในฐานะ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงาน และผลงานของผู้รับเหมา - มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ตรวจผลการทำงานของผู้รับเหมาและการส่งงวดงาน และประสานงานทุกฝ่ายให้งานก้าวหน้า - ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง และตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง - จัดการประชุม SITE งานก่อสร้าง เพื่อประชุมร่วมกับผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ เจ้าของงานและฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำงาน ที่หน้างาน (SITE งานก่อสร้าง) ไม่น้อยกว่า 7 ปี - อายุ 30 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมโยธา - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ - การทำงานเป็นสัญญา ระยะเวลา 1 ปี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/09/2022 to 01/09/2023


ข้อมูลบริษัท

760i Architect & Consultant Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

355 Sukhumvit 50, Phra Khanong, Khlongtoei, Bangkok 10260 Tel.0-2742-7303-4