สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง SITE INSPECTOR (FOREMAN)

วันที่ 01/09/2022


รายละเอียด

- เพื่อตรวจงานก่อสร้างอาคาร ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - มีความรู้และประสบการณ์ ในการตรวจงานก่อสร้างอาคาร และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ในด้านโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม - มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างอาคาร ขบวนการก่อสร้าง การวางแผนการก่อสร้าง และลำดับขั้นตอน ในการก่อสร้าง - มีประสบการณ์ทำงานที่หน้างาน (SITE งานก่อสร้าง) มาไม่น้อยกว่า 5 ปี - อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับงาน) - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ อาทิ : Microsoft Project, AutoCAD, Excel หรืออื่นๆ - การทำงานเป็นสัญญา ระยะเวลา 1 ปี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/09/2022 to 01/09/2023


ข้อมูลบริษัท

760i Architect & Consultant Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

355 Sukhumvit 50, Phra Khanong, Khlongtoei, Bangkok 10260 Tel.0-2742-7303-4