สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง SITE INSPECTOR (FOREMAN)

วันที่ 01/09/2022


รายละเอียด

- เพื่อตรวจงานก่อสร้างอาคาร ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - มีความรู้และประสบการณ์ ในการตรวจงานก่อสร้างอาคาร และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ในด้านโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม - มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างอาคาร ขบวนการก่อสร้าง การวางแผนการก่อสร้าง และลำดับขั้นตอน ในการก่อสร้าง - มีประสบการณ์ทำงานที่หน้างาน (SITE งานก่อสร้าง) มาไม่น้อยกว่า 5 ปี - อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับงาน) - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ อาทิ : Microsoft Project, AutoCAD, Excel หรืออื่นๆ - การทำงานเป็นสัญญา ระยะเวลา 1 ปี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/09/2022 to 01/09/2023


ข้อมูลบริษัท

760i Architect & Consultant Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

355 Sukhumvit 50, Phra Khanong, Khlongtoei, Bangkok 10260 Tel.0-2742-7303-4