สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer

วันที่ 16/12/2022


รายละเอียด

– Handling of Interior Design and drawings as assigned and manage the design to be in the conditions prescribed. – Bachelor degree in Interior Design, Architecture, or related field. – Positive attitude and be flexible. – Well knowledge software in AutoCAD, Sketchup, Photoshop and/or 3DMax. – Willing to work overtime and under pressure with timeline. – At least 3-5 years experienced in Interior Design, Architecture or related field. Please e-mail your resume, portfolio and expected salary with a recent photo to Human Resource Department (Khun Tantiya)(CV not over 5MB)


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 16/12/2022 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

PIA Interior Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Khun Tantiya (Email : tantiya@piainterior.com) โทร : 02-264-0690